TỔ ẤM
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Cùng nhau xây tổ ấm
Bên nhau trong tổ ấm
Cùng nhau làm ấm tổ…
(bt)