XÂY TỔ ẤM
Ảnh của Lê Trị
Chúa nói Con chim có tổ
Con cáo có hang
Chúa thở dài khi nói về Con Người!
(Trích thơ HaiKu của Huệ Thu)