Chia sẻ thao thức cùng với Vị Cha Chung của Giáo Hội, của các Đấng Bản Quyền trong Giáo Hội, nhiều hội đoàn, nhiều nhóm Công Giáo đã tổ chức tĩnh tâm mùa Chay để cùng nhau sống tâm tình Mùa Chay. Sinh Viên Nội Trú Huế bao gồm các nhóm: Nội Trú Lộ Đức (Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm), Nội Trú Phaolô Ngô Quyền và Nội Trú Thiên Hựu (Dòng Phaolô Đà Nẳng), Nội Trú La San (nhà nam và nhà nữ) và nhóm Giới Trẻ La San đã cùng nhau tổ chức ngày tĩnh tâm Mùa Chay vào Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, 11/3/2018.

Khoảng 150 sinh viên của các nhóm đã tề tựu về Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế. Trong ngày tĩnh tâm các bạn sinh viên được Linh mục Joseph Nguyễn Hữu Quốc Huy (Phó xứ Phủ Cam) chia sẻ về sứ điệp mùa Chay của ĐTC Phanxicô và Frère Joseph Lê Văn Phượng chia sẻ về đề tài “hòa giải sự khác biệt để hòa hợp trong gia đình”

Trong thời gian các bạn dành cho suy tư, xét mình và cầu nguyện riêng có 5 cha giải tội giúp các bạn lãnh nhận ơn giao hòa tìm về với Thiên Chúa, giải hòa cùng anh em.

Cao điểm của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ theo phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay.

Các bạn sinh viên cũng dành thời gian nội tâm hóa theo hình thức trao đổi nhóm và sau đó các nhóm chia sẻ các suy tư của nhóm mình cho tất cả.

Ngày tĩnh tâm khép lại với buổi cầu nguyện do quý Soeurs Phaolô, cộng đoàn Thiên Hựu.

Tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha, quý Soeurs, quý Frères và cùng cám ơn nhau là tâm tình của lòng biết ơn của mỗi bạn sinh viên tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay này, các bạn đã gói trọn trong lời cám ơn của một đại diện sinh viên.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp toàn thể các bạn sinh viên sống thời điểm ân phúc này trong vui mừng và chân lý (Sứ điệp Mùa Chay 2018).

Mùa Chay 2018

Hoa Hạ, fsc