Sinh hoạt đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi trở về từ Mễ Tây Cơ là tham dự buổi tĩnh tâm đầu Mùa Chay của giáo triều Rôma vào sáng thứ Sáu 19 tháng Hai.

Cha Raniero Cantalamessa, tu sĩ dòng Capuchin Phanxicô, người đã từng là giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng từ năm 1980, dành bài giảng tĩnh tâm tuần thứ Nhất Mùa Chay của ngài cho chủ đề “Thờ phượng trong thần khí và trong sự thật: Những suy tư về Hiến Chế Sacrosanctum Concilium,” nghĩa là Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh của Công đồng Vatican II.

Bài thuyết trình của cha Cantalamessa gồm 4 phần được mang tựa đề “Công đồng Vatican II: một nhánh, không phải một dòng sông”, “vị trí của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ”, “thờ phượng trong Thần Khí”, và “lời cầu thay nguyện giúp”.

Theo cha Cantalamessa, một thành phần thiết yếu của kinh nguyện phụng vụ là việc cầu thay nguyện giúp. Trong tất cả những lời cầu nguyện của mình, Giáo Hội đang cầu xin cho chính mình và cho thế giới, cho những người công chính và cho cả các tội nhân, cho kẻ sống và kẻ chết. Điều này cũng là lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần muốn làm cho sống động và tăng cường. Thánh Phaolô viết về Chúa Thánh Thần như sau, “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Rm 8: 26-27).

Chúa Thánh Thần cầu thay cho chúng ta và dạy chúng ta đến lượt mình hãy cầu thay nguyện giúp cho người khác.