Các cuộc thăm dò của Pew Research Center vào tháng Hai cho thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất được ưa chuộng tại Mỹ, cả trong số người Công Giáo lẫn những người không Công Giáo.

Các cuộc thăm dò này cho thấy 70% công chúng Mỹ có cảm tình với Đức Giáo Hoàng. Trong số những người Công Giáo, 90% có cảm tình với ngài, và 57% "rất mộ mến". Những con số này gần bằng với những con số thăm dò vào năm 1990 dành cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Cảm tình dành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô là nhất quán trong mọi giới bao gồm nam và nữ giới, người già và người trẻ được phỏng vấn, chính trị bảo thủ và tự do. Tuy nhiên, cảm tình cao nhất là "rất mộ mến" dành cho ngài đặc biệt cao (lên tới 95%) trong số những người Công Giáo tham dự Thánh Lễ ít nhất một lần trong tuần.