CHÚA ƠI, NGÀI LÀ YÊU

Cảm hứng Mt 6,33

Trời ơi, mùa vào hạ
Nắng khô đốt cỏ cây
Nắng ru hồn lữ khách
Nắng không có gió đưa.

Ôi, mùa hạ vào trưa
Bên suối nước xanh lơ
Đàn cá me, nhảy múa
Bỗng thấy đời nên thơ .

Rồi chiều nay mùa hạ
Có cơn gió đong đưa
Hơi mát thấm gan ruột
Con thấy lòng vui lây.

Chúa ơi, Ngài là Yêu
Con múc lấy thương nhiều
Trong những ngày gió hạn
Môi ngọt mùi thương yêu .