Hội đồng văn hóa Tòa Thánh cộng tác với công ty nghiên cứu tế bào gốc của Hoa Kỳ

Xem xét những thay đổi đối với sự hiểu biết về con người

VATICAN CITY, ngày 16 tháng 6, 2011 (Zenit.org).-Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa đang cộng tác với một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu những tế bào gốc của người trưởng thành.

Việc hội đồng cộng tác với công ty NeoStem được công bố vào ngày hôm nay tại Vatican.

Cha Tomasz Trafny, giám đốc bộ khoa học và đức tin đã nói về động cơ hợp tác.

Ngài nói: “Mối quan tâm chúng tôi có trong cuộc tìm kiếm đặc biệt này thì khá giới hạn: nó nhắm đến việc nghiên cứu tác động văn hóa của cuộc nghiên cứu trên những tế bào gốc của người trưởng thành và của y học có tính tái tạo trong thời gian vừa và lâu dài.”

Người đại diện Tòa Thánh đã đề xuất rằng y học tái tạo là nhằm tác động đến cách thức con người được hiểu trong bối cảnh văn hóa.

Ngài phái biểu: “Sự hợp tác duy nhất với NeoStem phải nhắm vào hai lý do. Lý do thứ nhất dựa trên việc chung tôi chia sẻ cùng một sự nhạy cảm đối với những giá trị đạo đức vốn tập trung vào sự bảo vệ đời sống con người tại tất cả giai đoạn hiện hữu. Lý do thứ hai nhắm đến lợi ích nghiên cứu trên những hệ quả văn hóa mà những khám phá khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc người lớn và sự ứng dụng của chúng trong y học tái tạo sẽ gây nên.”

Hội đồng Giáo Hoàng và NeoStem sẽ làm việc với nhau cho một hội nghị quốc tế về nghiên cứu tế bào gốc người lớn vào tháng 11.

Robin Smith, giám đốc điều hành của NeoStem , đã nói về sự dấn thân của tổ chức đối với việc nghiên cứu tế bào gốc người lớn như là việc tìm tòi vốn “có tiềm năng giảm nhẹ đau khổ của con người bằng việc khai mở sức mạnh chữa lành của thân thể con người. Điều quan trọng nhất là chúng tôi có khả năng làm tất cả việc này mà không phá hủy đời sống người khác.”

Bà tiếp tục nói về những liệu pháp đạt được với những tế bào gốc người lớn, gọi chúng là “những điều thần kỳ đến mà không vướng phải những nan giải do việc sử dụng những tế bào gốc ở thời kỳ phôi thai.”

Nguyễn Trầm Tư