VATICAN- (FWTN News) – Tại Vatican, ông Tommy G. Thompson, Nguyên Thư ký Bộ Y tế và Sức khỏe Hoa Kỳ, đã đề nghị TT. Obama thành lập một nghị quyết đề ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc.

“Tôi muốn TT. Obama mang tất cả việc nghiên cứu tế bào gốc này lại với nhau,” ông thmpson đã nói CNA ở Roma vào ngày 7/ 11.

Ông Thompson nói ông muốn một số lượng được chế ra trong Viện Y tế Quốc gia sẽ “có thể được dùng, nguồn tài nguyên mà chúng ta có ở Mỹ để thực sự đầu tư cải tạo y tế hàng đầu về phương pháp tri liệu, tạo ra sự tiến bộ bất ngờ trong kỹ thuật về việc kiềm chế bệnh tật.”

Ông Thompson dự cuộc hội thảo ba ngày ở Roma được tham gia tổ chức của Hội đồng Văn hóa Giáo hoàng Vatican và U.S-based Stem for Life foundation thúc đẩy việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành. Ông sẽ cùng tham dự với hơn 350 đại biểu gồm các chính khách, các chuyên gia y tế, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Sự vụ này sẽ cùng mang “những nhà lãnh đạo thuộc thành phần nhiệm vụ khác nhau” cùng ngồi lại, những người mà “định giá tất cả mọi nỗ lực tổng hợp để hình thành vấn đề xoay quanh việc cải tạo y tế,” ông nói. Nhóm này cũng đưa ra “những đề nghị chi tiết tớ tổng thống của chúng tôi về cách làm thế nào để chúng tôi có thể hợp tác tốt hơn những nỗ lực này và thống nhất với cố gắng mạnh dạn đảm nhận công việc khó khan cá nhân.” Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “để hình thành, chẳng có gì được hình thành,” bởi chính quyền Obama.

Ý tưởng của Thompson được đón nhận nhiệt liệt với hàng loạt tiếng vỗ tay của cử tọa tham gia hội thảo, cả Ts. Robin Smith, Chủ tịch “ Stem for Life Foundation.” Bà nói nói với CAN rằng bà nhận thấy ý tưởng “thật hấp dẫn.”

“Tôi cho đó là một điều rất quan trông để đưa đến Quốc Hội và các chính khách khác cũng như TT. Obama hiểu được tế bào gốc trưởng thành” để “chúng ta có thống nhất đưa ra một kết quả tác động hơn, làm giảm sự đau khổ không đáng của con người bởi có được cách chữa trị trong các dưỡng đường,” bà nói.

Giáo Hội Công Giáo phê chuẩn việc nghiên cứu tế bào nhưng không chấp nhận những tế bào được tuyển chọn từ sự hủy diệt một phôi hoặc bào thai. Những tế bào “gốc” được lấy từ những tế bào tồn tại của bệnh nhân hoặc từ nhau (đàn bà đẻ), hoặc từ dây rốn (trẻ sơ sinh) lúc sinh ra.

Ông Thompson nói: “Cuộc hội thảo này sẽ xua tan những truyền thuyết cổ xưa và đem lại nhiều sự phát triển khả năng trí tuệ, nhiều nhà khoa học mới và nhiều báo cáo mới được đem ra thảo luận, điều đó sẽ giúp cho thế giới bàn bạc về tế bào gốc trưởng thành bằng sự nhận thức tốt hơn.”

Ts. Smith nói: “Đó là lúc khơi dậy không ngờ để mang những quốc gia khác nhau, những nhà lãnh đạo chính trị khác nhau cùng ngồi lại giúp chúng ta dùng cách điều trị bằng tế bào gốc trưởng thành tới quần chúng.”

Bà tin rằng cuộc hội thảo này sẽ giáo dục xã hội, nâng cao sự hiểu biết của quần chúng và khả năng xuất hiện trong tương lai công trình nghiên cứu phải thay đổi nền văn hóa, thay đổi cuộc sống và làm giảm khổ đau của nhân loại.