Caracas, 05/07/2007 – Tổng thống Hugo Chavez đã lăng mạ các giám mục Công giáo Venezuela vào ngày thứ 3, khi gọi các ngài là “những kẻ dối trá” và “những kẻ lầm đường”, sau khi các ngài chất vấn về tính công khai của quá trình sửa đổi hiến pháp Venezuela.

Đề nghị sửa đổi đang được dự thảo bởi một ủy ban đặc biệt do ông Chavez chỉ định. Ủy ban này không công khai bất kỳ sửa đổi nào. Nguồn tin của hãng thông tấn Associated Press cho biết các thành viên nói rằng họ đã tuyên thệ giữ bí mật và họ không thể tiết lộ chi tiết cho đến khi các đề nghị của họ được trình bày cho các nhà lập pháp.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức, bao gồm cả Hội đồng Giám mục, đang chỉ trích cách thức khép kín này. Tổng Giám mục Ubaldo Santana, chủ tịch Hội đồng Giám mục vào hồi đầu tuần này đã phát biểu “Chúng tôi không nghĩ rằng hiến pháp nên được sửa đổi trong một phòng thí nghiệm hay trong phạm vi các nhóm kín,……… Hơn thế, sửa đổi hiến pháp nên là thứ cần đến sự tham gia của toàn thể quốc gia”.

Roberto Luckert — một trong những nhà phê bình Chavez thẳng thắn nhất — cũng phát biểu với kênh Globovision TV hôm thứ 3 rằng ông tin Venezuela đang thiên về “một chế độ chuyên quyền quân sự”.

Ông Chavez đã nói rằng ông ta muốn làm Tổng thống cho đến năm 2021 hoặc sau đó nữa, và đã đề nghị rằng tái tuyển cử vô hạn định là một phần trong các sửa đổi hiến pháp sắp tới.

Ông Chavez cho rằng Hội đồng Giám mục Công giáo của quốc gia đã chứng tỏ sự thiếu hiểu biết bằng các nhận xét của các ngài. Ông Chavez nói “Vì lòng nhân từ của Chúa, nếu các ngài làm điều đó do thiếu hiểu biết, hãy suy nghĩ. Nếu họ làm điều đó do hiểu lầm, tốt hơn hết là họ cởi bỏ áo nhà tu ra. Họ hoặc là thiếu hiểu biết, ngang ngạnh hoặc lầm đường”.

"For the love of God, if you do it due to ignorance, reflect. If they do it for perversion, they better take off the robe. They are either ignorant, perverse or perverts."

Không hiếm khi Chavez sử dụng những lời lăng mạ cá nhân để nhạo báng những người phê bình ông ta, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox và nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair.

Quốc hội Venezuela, do các đồng minh của Chavez kiểm soát, sẽ xem xét lại các đề nghị sửa đổi hiến pháp vào tháng tới. Các sửa đổi này sau đó sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.