Sáng thứ Bảy ngày 24/3/2018 các anh chị em hội viên Hoạt Động và Tán Trợ khoảng 800 hội viên thuộc 12 Praesidia trong các Giáo Đoàn Cabramatta, Fairfiled, Georges Hall, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard, và Revesby đã đến nhà thờ St. Therese Lakemba tham dự ngày Đại Hội Acies hàng năm của Legio Mariae.

Xem Hình

Mọi người đều tập trung trong sân trường của nhà thờ và Cha Paul Văn Chi Linh Giám giới thiệu quý Cha Cựu Linh Giám Nguyễn Thái Hoạch, Cha Trần Văn Trợ và Cha Lê Hồng Mạnh có mặt cùng với Legio Mariae. Cha Linh Giám điều hợp giờ cầu nguyện trước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ với chuỗi kinh Mân Côi Mùa Vui dâng lên Mẹ và nguyện xin Mẹ chúc lành cho tất cả quân binh Legio Mariae của Mẹ, sau đó kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ qua nhà thờ an vị trên cung thánh.

Cha Linh Giám Curia Paul Văn Chi ban huấn từ và Cha nói về ý nghĩa của Đại Hội Acies tức là “Mặt trận.” Quân binh Legio Mariae của Mẹ lên đường chinh phục các tâm hồn về cho Chúa và Mẹ Maria. Chúng ta là quân binh của Đức Mẹ mà vũ khí của chúng ta chính là tràng Chuỗi Mân Côi…Nhờ tràng Chuỗi Mân Côi mà chúng ta cùng Mẹ chinh phục các tâm hôn...

Sau khi chào mừng Đại Hội Acies, Ban Chấp Hành các Praesidia cùng Curia lần lượt mang cờ Curia và cờ các đội tiến lên trình diện Mẹ....

Tiếp theo là nghi thức tuyên thệ dâng mình cho Đức Mẹ. Quý Cha Linh Giám, Cựu Linh Giám, và tất cả các Hội Viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên cờ Vexilium, Quân Kỳ của Legio Mariae đọc lời tuyên thệ trong niềm tín thác: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ." Sau đó quý Cha Linh Giám Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Trần Văn trợ và Cha Lê Hồng Mạnh cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Hà Pi Liến, Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người đã đến tham dự ngày Đại lễ Acies, quý ân nhân và ca đoàn Legio Mariae đã đóng góp lời ca tiếng hát trong Thánh lễ thêm phần trang nghiêm sốt sắng. Sau khi chấm dứt Thánh lễ mọi người đều ở lại qua bên hội trường của nhà thờ tham dự bữa ăn trưa thân mật và kết thúc vào lúc 2pm.

Diệp Hải Dung