Theo truyền thống, dịp Lễ Đức Mẹ Lên Trời hàng năm Comitium Phú Cường đều quy tụ hội viên từ khắp nơi về để cùng nhau mừng lễ và tĩnh tâm. Đặc biệt mừng lễ năm nay trùng vào dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là kỷ niệm 69 năm Legio hiện diện tại Việt Nam.

Xem hình

Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường với trên 1000 hội viên tham dự, cha Gioan B Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ Tân Thạnh Đông, Phó linh giám Comitium chủ tế, cha Giuse Cao Đình Phương, chánh xứ Chánh tòa, linh giám Curia Chánh tòa giảng lễ .

Thánh lễ bắt đầu lúc 10g30, nhưng mọi người đã tập trung từ 8g30 để đọc kinh khai mạc. Sau phần kinh khai mạc mọi người cùng suy gẫm đề tài “Vài hướng dẫn cho hội viên Legio Mariae”, do cha Gioan B trình bày. Phần đầu cha nói về đời sống đạo đức của người hội viên Legio và phần sau về đời sống kỷ luật trong cộng đoàn. 3 phương thế giúp tăng cường đời sống đạo đức. Hội viên Legio là Sống Thánh Thể và tham dự vào hy tế Thánh Thể, thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa và siêng năng lần chuỗi và noi gương đời sống Đức Mẹ. Cha lưu ý 4 điểm để tuân phục kỷ luật cộng đoàn: vâng lời, biết người và biết ta, tuyệt đối bảo mật và cấm viện trợ vật chất...

Trong phần giảng lễ, cha Giuse Cao Đình Phương, chánh xứ nhà thờ Chánh tòa và là linh giám Curia Chánh tòa đã mời gọi mọi người hy sinh phục vụ cho Danh Cha được cả sáng và cứu vớt mọi linh hồn. Cha cho biết công tác của Legio luôn có bóng thánh giá, luôn có đau khổ, công tác nào mà chỉ gặp toàn thuận lợi chắng có hình bóng thánh giá thì phải xem lại vì Thánh giá Chúa là nguồn ân sủng, cần vui vẻ đón nhận những đau khổ và thử thách để dâng lên Chúa và Đức Mẹ… (Xin xem video bài giảng: https://youtu.be/ZMAEcljkpdI)

Được biết, Phú Cường là một trong những Comitium lớn và có bề dày hoạt động trong cả nước, Legio hiện diện gần như toàn bộ các GX (chỉ còn khoảng 5 hoặc 6 GX là chưa có Legio). Comitium có 14 Ciuriae với 146 Praesidium và 1600 HV hoạt động, có trên 4000 HV tán trợ; có 7 Curia Junior với 45 Praesidium Junior và 500 Hv Junior.

Toma Lộc Sơn - Lê Tân