Đại Hội Acies Legio Mariae Sydney.

Sáng thứ Bảy 25/3/2017 rất đông đủ anh chị em hội viên Hoạt Động và Tán Trợ Legio Mariae thuộc các Giáo Bankstown, Georges Hall, Cabramatta, Fairfield, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard, và Revesby đã đến nhà thờ St. Therese Lakemba tham dự ngày Đại Hội Acies hàng năm của Legio Mariae.

Xem Hình

Sau khi chấm dứt giờ đền tạ dâng lên Đức Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Vui. Cha Paul Văn Chi Linh Giám ban huấn từ và chia sẻ với các anh chị em Hội Viên về ý nghĩa của ngày Đại Hội, Cha cũng nhắc nhở cho mọi người biết năm nay mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha, quân binh Legio Mariae luôn noi theo gương của Mẹ để phục vụ cho tất cả mọi người.

Kế tiếp là nghi thức tuyên thệ dâng mình cho Đức Mẹ, Quý Cha Linh Giám, Cựu Linh Giám, qúy Sơ Trợ Giám và tất cả các Hội Viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexilium Quân Kỳ của Legio Mariae đọc lời tuyên thệ. Sau đó quý Cha Paul Văn Chi Linh Giám, Cha Nguyễn Văn Tuyết Cựu Linh Giám, Cha Nguyễn Thái Hoạch Cựu Linh Giám và Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Mai Văn Thịnh và Cha Nguyễn Như Thành cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về bài 3 bài đọc của ngày hôm nay đều vẽ lên chân dung của Đức Mẹ, đặc biệt Phúc Âm của Thánh Luca tường thuật Sứ Thần Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Tướng của chúng ta mà chúng ta cùng đọc…”Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt Trăng, rực rỡ như mặt Trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận…Bà là ai ?” Hôm nay chúng ta đều dâng mình cho Mẹ, là phó thác hết cho Mẹ với Mẹ vì Mẹ và cùng Mẹ chúng ta lên đường làm công tác Tông Đồ của Legio Mariae là những người quân binh của Mẹ..

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Hà Pi Liến Trưởng Curia Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người đã đến tham dự ngày Đại lễ Acies, quý ân nhân và ca đoàn Legio đã đóng góp lời ca tiếng hát trong Thánh lễ thêm phần trang nghiêm sốt sắng.

Đồng thời ra mắt cuốn Kỷ Yếu Legio Mariae TGP Sydney. Cuốn sách Kỷ Yếu tóm lược và ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của Legio Mariae Sydney từ năm 1991 đến 2017 vừa đúng 25 Năm.

Sau khi chấm dứt Thánh lễ mọi người đều ở lại qua bên hội trường của nhà thờ tham dự bữa ăn trưa thân mật và kết thúc vào lúc 2pm.

Diệp Hải Dung.