Sáng thứ Bảy 22/3/2019 rất đông đủ anh chị em hội viên Hoạt Động và Tán Trợ Legio Mariae thuộc các Giáo Bankstown, Georges Hall, Cabramatta, Fairfield, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard, và Revesby đã đến nhà thờ St. Luke Revesby Sydney tham dự ngày Đại Hội Acies hàng năm của Legio Mariae.

Tất cả mọi người đều tập trung trong sân trường nhà thờ và cùng với Cha Linh giám Paul Văn Chi dâng giờ đền tạ dâng lên Đức Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Vui. Sau đó kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ rước vào nhà thờ và an vị trước bàn thờ.

Xem Hình

Cha Paul Văn Chi Linh Giám ban huấn từ và chia sẻ với các anh chị em Hội Viên về ý nghĩa của ngày Đại Hội sống tận hiến thân xác chúng ta, linh hồn chúng ta và gia đình chúng ta cho Mẹ và đó cũng là tâm niệm của quan binh Legio Mariae toàn thế giới. Đặc biệt vũ khí của chúng ta chính là tràng chuỗi Mân Côi bách chiến bách thắng mà Mẹ trao cho chúng ta…Acies là mặt trận để tất cả đồng hành cùng Nữ tướng Maria của Legio Mariae lên đường để làm sứ mạng Tông đồ…

Kế tiếp là nghi thức tuyên thệ dâng mình cho Đức Mẹ, Quý Cha Linh Giám, Cựu Linh Giám, qúy Sơ Trợ Giám và tất cả các Hội Viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexilium Quân Kỳ của Legio Mariae đọc lời tuyên thệ. Sau đó quý Cha Paul Văn Chi Linh Giám, Cha Nguyễn Văn Tuyết Cựu Linh Giám, Cha Nguyễn Thái Hoạch Cựu Linh Giám và Cha Trần Bạch Hổ cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Trong bài giảng Cha Trần Bạch Hổ kể vài mẫu truyện về Đức Mẹ Maria và Cha cũng nhắc lại lời giảng huấn của Cha Linh Giám Paul Văn Chi “ vũ khí của quân binh Legio Mariae chính là tràng chuỗi Mân Côi” và cũng nhờ tràng chuỗi Mân Côi đưa ta đến với Mẹ và Mẹ dẫn dắt ta đến với Chúa và chúng ta tận hiến cho Mẹ thì cũng là chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Hà Pi Liến Trưởng Curia Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người đã đến tham dự ngày Đại lễ Acies , quý ân nhân và ca đoàn Legio đã đóng góp lời ca tiếng hát trong Thánh lễ thêm phần trang nghiêm sốt sắng.

Sau khi chấm dứt Thánh lễ mọi người đều ở lại qua bên hội trường của nhà thờ tham dự bữa ăn trưa thân mật và kết thúc vào lúc 2pm.

Diệp Hải Dung.