ROMA (11.11.2010). ĐGH Benedict đã viết một bức thư gửi cho tổng thống Iran Mahmoud Admadinejad lên tiếng bày tỏ sự đồng tình về "sự khai trương của Ủy Ban Song Phương nhằm giúp trả lời những câu hỏi về các mối quan tâm chung, bao gồm địa vị quan án của Giáo Hội Công Giáo." Bức thư đã được ĐHY Jean - Louis Tauran chuyển tới cho tổng thống Iran.ĐGH cũng lưu ý đến Hội nghị Đặc biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục Trung Đông đã được tổ chức vào tháng 10 vừa qua tại Roma.

Ngài tin rằng hoạt động của Thượng Hội Đồng sẽ thúc đẩy quyền tự do bày tỏ niềm tin của con người ở những nơi công cộng trong toàn vùng Trung Đông và trên thế giới.Vào tháng mười vừa qua tổng thống Ahmadjinejad đã viết một bức thư gửi tới ĐGH kêu gọi sự cộng tác chặt chẽ giữa Iran và Vatican nhằm chống lại chủ nghĩa tục hóa và "những cơ cấu chuyên chế nhằm kiểm soát các tín đồ".Ông Ahmadjnejad cũng đã cám ơn ĐGH về việc lên án mục sư Hoa Kỳ Terry Jones khuyến khích đốt kinh Korans vào dịp kỉ niệm biến cố ngày 11 tháng Chín.Pope replies to letter from Iranian President Ahmadinejad

November 11, 2010. Pope Benedict has written a letter to Iranian President Mahmoud Ahmadinejad voicing his agreement for the “launch of a bilateral Commission to help address questions of common concern, including the judicial status of the Catholic Church.” The letter was delivered to the Iranian President by Cardinal Jean-Louis Tauran.

The Pope also made note of the recent Special Assembly for the Middle East of the Synod of Bishops which met in Rome in October. He believes the work of the Synod will promote the freedom of people to express their faith in public throughout the Middle East and the world. President Ahmadinejad wrote to the Pope in October calling for close collaboration between Iran and the Vatican to fight against secularism and “tyrannical structures that govern the planet.” Ahmadinejad also thanked the Pope for condemning the American pastor Terry Jones for encouraging the burning of Korans on the anniversary of the September 11.