VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI viết trong một lá thư gửi cho tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad: việc tôn trọng mối tương quan của mỗi cá nhân đối với Thượng Đế là một phần thiết yếu cho việc xây dựng một trật tự xã hội công bằng và một nền hòa bình đích thực.Đức Thánh Cha viết cho tổng thống Iran, "Tôi tin tưởng chắc chắn là việc tôn trọng chiều kích siêu nghiệm của con người là một điều kiện không thể thay thế cho việc xây dựng một trật tự xã hội công bằng và một nền hòa bình vững chãi.”

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran chuyển lá thư cho tổng thống Ahmadinejad ngày 9 tháng 11 trong một buổi tiếp kiến tại Tehran. Vatican phổ biến một bản sao của lá thư ngày 11 tháng 11.

Đức Thánh Cha Benedict viết là mối tương quan của một người đối với Thượng Đế là “nền tảng tối hậu” của phẩm giá và cá tính thiêng liêng của tất cả mọi đời sống con người.

Đức Thánh Cha nói, "Khi viêc cổ võ cho phẩm giá của con người là nguồn lực chính yếu thúc đẩy các hoạt động chính trị và xã hội với cam kết tìm kiếm lợi ích chung, thì các nền tảng vững chãi và lâu bền sẽ được cấu tạo để xây dựng bình an và hòa điệu giữa các dân tộc.”

Đức Thánh Cha Benedict nói với vị lãnh đạo Iran trong phiên họp đặc biệt của Hội Đồng Giám Mục Trung Đông tháng 10, các vị lãnh đạo giáo hội suy tư về tình hình trong vùng và “về những thách đố to lớn các cộng đồng Thiên Chúa giáo tại đây đang phải đối phó. "

Đức Thánh Cha nói, trong một vài quốc gia, các Kitô hữu phải chịu đựng “những sự kỳ thị và ngay cả những bạo hành, và họ thiếu tự do để sống và tuyên xưng đức tin của họ trước công cộng.”

Ngài nói, người Công Giáo tại Iran và trong khắp vùng muốn được hợp tác với đồng bào của họ để cổ võ cho tiện ích chung và họ cam kết là những người xây dựng hoà bình và sự hòa giải.

Đức Thánh Cha nói ngài hy vọng những mối liên hệ tốt đẹp giữa Iran và Vatican, cũng như giữa các cộng đồng Công Giáo tại Iran đối với chính quyền dân sự, sẽ tiếp tục được phát triển. Ngài yêu cầu tổng thống Iran thành lập một uỷ ban song phương có thể đề cập đến “những vấn đề ưu tư chung, kể cả tình trạng pháp lý của Giáo Hội Công Giáo tại quốc gia này."

Vào tháng 10, một giới chức Iran đã chuyển một lá thư của tổng thống Ahmadinejad cho Đức Thánh Cha Benedict trong đó tổng thống nói ông hy vọng được hợp tác chặt chẽ với Vatican để ngăn chặn các sự bất khoan dung về tôn giáo, sự đổ vỡ của các gia đình và sự gia tăng về chủ nghĩa thế tục hóa và vật chất.

Vào dịp đó, nội dung của là thư đã được các cơ quan truyền thông Iran đăng tải.

Đức Hồng Y Tauran, cùng với hai giới chức trong văn phòng cuả ngài và hai đại biểu của giáo hội tại Iran đã tham dự vào đại hội đối thoại lần thứ bẩy từ ngày 9 đến11 tháng 11, do Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn và Trung Tâm Đối Thoại Liên Tôn của Cơ Quan Văn Hóa và Bang Giao Hồi Giáo (có liên hệ với chính phủ) bảo trợ.