Iran vừa cử tân đại sứ cạnh Tòa Thánh. Hôm thứ Năm 6 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Mohammed Taher Rabbani đến Dinh Tông Tòa để trình quốc thư.

Vị đại sứ đã đi cùng với ngoại giao đoàn của Iran và Đức Thánh Cha chào từng người trong số họ.

Ông Rabbani đã tặng Đức Thánh Cha một tấm thảm được dệt tại quê hương ông và một bộ sưu tập sách để làm quà.

Trước khi đến Rôma, ông Rabbani từng là Đại sứ Iran ở Guinea và ông cũng là Giám đốc Bộ Ngoại giao về các vấn đề Quốc hội và Luật pháp. Ông cũng đã từng là đại sứ tại Qatar.