VATICAN - ĐTC kêu gọi chính quyền Iran cởi mở và tăng cường cộng tác đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo của các cộng đồng Kitô tại Iran.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh, Ông Ali Akbar Naseri, đến trình quốc thư sáng 29-10-2009. Chức vụ đại sứ này bị khuyết từ tháng 12-2007. Đại sứ Akbar Naseri năm nay 53 tuổi (1956), đã học luật, thần học và triết học, từng làm đại biểu quốc hội Iran từ 2004 đến 2008, rồi làm cố vấn của chủ tịch quốc hội từ tháng giêng năm nay.

ĐTC nói: ”Iran là một nước lớn có những truyền thống tinh thần trổi vượt và dân nước này có một sự nhạy cảm sâu xa về tôn giáo. Điều này có thể là một động lực hy vọng có sự cởi mở ngày càng rộng lớn hơn và cộng tác trong sự tín nhiệm đối với cộng đồng quốc tế”.

Đề cập đến tự do tôn giáo, ĐTC nhắc lại rằng trong số các quyền phổ quát, tự do tôn giáo và tự do lương tâm chiếm một chỗ đứng cơ bản, vì chúng là nguồn mạch của các tự do khác. Việc bảo vệ các quyền khác phát sinh từ phẩm giá con người và của các dân tộc, đặc biệt là sự thăng tiến bảo vệ sự sống con người, công lý và tình liên đới, cũng phải là đối tượng mà sự cộng tác đích thực nhắm đến”... ”Việc thiết lập các quan hệ nồng nhiệt giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau là một điều cấp thiết thời nay để xây dựng một thế giới nhân bản hơn”.

Cũng trong diễn văn chào mừng tân đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh, ĐTC đề cập đến cộng đồng Công Giáo đã hiện diện tại Iran từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo và vẫn luôn luôn là thành phần của đời sống và của nền văn hóa đất nước.. Tòa Thánh tin tưởng rằng chính quyền Iran sẽ củng cố và bảo đảm cho các tín hữu Kitô được tự do tuyên xưng đức tin, đảm bảo cho cộng đồng Công Giáo những điều kiện thiết yếu để sinh sống, nhất là có thể có những nhân viên tôn giáo đầy đủ các tín hữu và có những phương tiện di chuyển tại Iran để phục vụ các tín hữu. Trong viễn tượng này tôi mong ước có sự đối thoại tin tưởng và chân thành giữa Tòa Thánh với các cơ quan của Iran để cải tiến tình trạng các cộng đồng Kitô và các hoạt động của Giáo Hội trong xã hội dân sự, để giúp các tín hữu gia tăng cảm thức mình thuộc về đời sống quốc gia.

Về phần đại sứ Iran, ông xin Tòa Thánh cộng tác để chống lại sự lan tràn thái độ ghét Hồi giáo tại tây phương. Ông cổ võ sự cộng tác giữa Kitô và Hồi giáo, nhưng tránh không nói tới Do thái giáo. Về vấn đề năng lượng hạt nhân, Ông cũng quả quyết rằng Iran hành động phù hợp với tổ chức Aiea về năng lượng hạt nhân.

Dân số Iran hầu hết theo Hồi giáo, với 89% thuộc Hồi giáo Shiite và 10% theo Hồi giáo Sunnit. Phần còn lại là Kitô hữu, đạo Zoroastre, Bahai và Do thái. (SD 29-10-2009)