Thành Lập Chi Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh ĐốnArlington, Virginia (17/4/2008): Ngày Thứ năm 17/4/2008 đúng ngày Đức Thánh Cha Benedict XVI dâng thánh lễ tại National Park (Hoa Thịnh Đốn) cũng là ngày ra mắt Ban Chấp Hành Lâm Thời của Chi Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn dưới sự chủ toạ của Đức Cha Mai Thanh Lương, người sáng lập Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sau cả tuần mưa tầm tã và gió lạnh, mấy ngày Đức Thánh Cha tới Hoa Thịnh Đốn, trời nắng ấm tuyệt vời. Đức Cha Mai Thanh Lương đã đến Virginia mấy ngày trước và được Cha Nguyễn Đức Vượng, chánh xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington tiếp đón.

Đức Cha Lương đã tiếp xúc trước với Cha Vượng và Ông Bùi Hữu Thư, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ CTTĐVN, cho nên giáo xứ đã tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối ngày 17/4/2008 để Đức Cha Lương trình bầy Tôn Chỉ, Mục Đích, Quyền Lợi, Bổn Phận, Tổ Chức, Trụ Sở và Các Công Tác Tương Lai của Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bữa tiệc do nhà hàng Thần Tài cung cấp thức ăn và tiếp đãi. Có trên 200 vị khách và giáo dân trong giáo xứ thuộc các hội đoàn tham dự. Sau khi Đức Cha Lương trình bầy, mọi người đã hăng hái ghi danh gia nhập Chi Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.

Đức Cha Lương đã mời Cha Nguyễn Đức Vượng làm tuyên uý, ông Bùi Hữu Thư làm Chi Hội Trưởng và ông Nguyễn Ngọc Lễ làm Thư Ký của Ban Chấp Hành Lâm Thời, trong khi chờ đợi việc tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành Chính Thức vào cuối năm 2008.

Bữa tiệc chấm dứt sau các màn văn nghệ giúp vui của các cha, các sơ và giáo dân hiện diện.

Đức Cha Mai Thanh Lương Đang Trình Bầy Về Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân
Quang Cảnh Bữa Tiệc Ra Mắt Chi Hội Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn


Bàn Đức Cha có Cha Vượng và Cha Minh
Đức Cha Lương, Cha Tuyên Uý Vượng, và Ban Chấp Hành Lâm Thời: Ông Thư và Ông Lễ