Một cuộc khảo sát gần đây về các linh mục Công Giáo Hoa Kỳ cho thấy rằng trong khi phần lớn các linh mục hạnh phúc trong ơn gọi của mình, gần một nửa đang có dấu hiệu sớm bị kiệt sức do khối lượng công việc gia tăng do số lượng các linh mục đang giảm dần. Nghiên cứu “Hạnh phúc, Niềm tin và Chính sách trong Thời kỳ Khủng hoảng: Những điểm nổi bật từ Nghiên cứu Quốc gia về Linh mục Công Giáo,” được thực hiện bởi The Catholic Project, đã khảo sát 3,516 linh mục từ 191 giáo phận Công Giáo Hoa Kỳ.

Dự án này đã đo lường sự hài lòng của các linh mục Hoa Kỳ thông qua danh sách 10 câu hỏi bao gồm các khía cạnh chính của hạnh phúc. Chúng bao gồm: hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống, sức khỏe tinh thần và thể chất, ý thức và mục đích, tính cách và đức tính, và các mối quan hệ xã hội gần gũi. Điểm hạnh phúc trung bình là 82% đối với các linh mục và 83% đối với các giám mục.

Nhìn chung, 77% linh mục và 81% giám mục có thể được phân loại là “phát triển mạnh mẽ” trong ơn gọi của các ngài. Mặc dù ý nghĩa và mục đích trong ơn gọi của họ là yếu tố góp phần quan trọng vào hạnh phúc của các vị, nhưng điều này không có nghĩa là các linh mục không có những tác nhân gây căng thẳng cho họ. Người ta thấy rằng 4% linh mục đang dự tính rời bỏ chức tư tế và nhiều người khác đang có dấu hiệu suy nhược tinh thần có thể dẫn đến “kiệt sức” trong các chức vụ linh mục của họ.

Để đánh giá khả năng “kiệt sức” của một linh mục, Dự án đã kiểm tra ba chỉ số bao gồm: sự hoài nghi, cảm thấy cạn kiệt cảm xúc và cảm thấy mệt mỏi sau công việc thánh chức.

Người ta phát hiện ra rằng 45% các linh mục trả lời thể hiện ít nhất một dấu hiệu cho thấy sự tiêu hao bản thân trong thánh chức của các ngài. Nghiên cứu cho thấy nhóm có tỷ lệ báo cáo chỉ số “kiệt sức” cao nhất là các linh mục triều (50%), tiếp theo là các linh mục dòng (33%). Chỉ 9% được phát hiện có biểu hiện “kiệt sức nghiêm trọng”, có nghĩa là biểu hiện nhiều chỉ số.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng các linh mục trẻ tuổi có nhiều khả năng “kiệt sức” hơn nhiều so với các đồng nghiệp lớn tuổi của các ngài. Khoảng cách này có thể thấy rõ nhất ở các linh mục triều, nơi 60% linh mục dưới 45 tuổi có dấu hiệu kiệt sức, với 8% báo cáo “kiệt sức trầm trọng”. Khoảng cách thu hẹp khoảng 45% ở nhóm tuổi 45-60 và tiếp tục giảm ở các nhóm lớn hơn tuổi này.

Tin tưởng vào các giám mục

Nghiên cứu đề xuất một số giải thích cho mức độ cao của các chỉ số “kiệt sức” giữa các linh mục Hoa Kỳ, với sự thiếu hụt linh mục gây ra khối lượng công việc gia tăng là mối quan tâm đặc biệt. Một yếu tố khác mà cuộc khảo sát cho thấy làm giảm cảm giác hạnh phúc của các linh mục là quan điểm của các ngài đối với các giám mục.

Ít hơn một nửa (49%) linh mục giáo phận bày tỏ sự tin tưởng vào giám mục của chính họ và chưa đến một phần tư (24%) nói rằng họ “tin tưởng vào sự lãnh đạo và ra quyết định của các giám mục” nói chung.

Nghiên cứu đã lưu ý rằng “sự xói mòn lòng tin” giữa các giám mục và linh mục có thể làm giảm 11.5% cảm giác hạnh phúc của một linh mục. Người ta cũng thấy rằng cảm giác tin tưởng cao vào giám mục của linh mục có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác hạnh phúc của linh mục. Những người báo cáo tin tưởng chắc chắn vào giám mục của họ được cho là làm tốt hơn nhiều so với những người khác.

Về phần mình, 92% giám mục trả lời cho biết các ngài sẽ giúp đỡ một linh mục trong những khó khăn cá nhân với khả năng tốt nhất của các ngài.
Source:Aleteia