12. Một linh hồn chân chính hòa hợp với Thiên Chúa thì rất dễ dàng tiến bộ nhanh chóng trên đường thánh đức, giống như chiếc thuyền được thuận buồm xuôi gió vậy.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info