2. Hư vinh là kẻ thù của linh hồn, là ẩn giấu độc dược, là ôn dịch vô hình, là tên nộ lệ tráo trở, là bà mẹ giả lương thiện, là nương tử (người vợ) ghen ghét, là giòng suối của thói xấu, là thức ăn có độc, là đức hạnh bị bại hoại, là hôn mê của hiểu biết, đem thuốc tốt biến thành độc dược, các loại độc hại, khó mà đếm cho hết.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info