Bất cứ quốc gia, công ty, tổ chức nào cũng có các bí mật nhằm bảo vệ danh thơm tiếng tốt, quyền lợi chính đáng và hợp pháp, cũng như cuộc sống riêng tư của những người có liên quan. Tòa Thánh cũng có những bí mật như thế, gọi là bí mật tông tòa hay bí mật của Tòa Thánh. Cụm từ này nên được hiểu một cách tích cực như là một điều cần thiết để Tòa Thánh có thể thi hành sứ vụ mình một cách thanh thản ngõ hầu có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho các tín hữu và thế giới.

Dưới đây là quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến việc hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tính dục và ấu dâm. Quyết định này được đưa ra để thể hiện quyết tâm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trong nỗ lực bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.


Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, đã quyết định ban hành Chỉ thị về Bảo mật trong tiến trình Pháp lý, đính kèm với Huấn lệnh Tông tòa (Rescriptum) sau, như một phần không thể thiếu.

Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Huấn lệnh Tông tòa này phải được áp dụng một cách vững chắc và ổn định, bất kể những quy định ngược lại, ngay cả khi đáng được đề cập một cách đặc biệt, và truyền công bố trên tờ Quan Sát Viên Rôma, và có hiệu quả thi hành ngay lập tức, và sau đó được xuất bản trong công báo chính thức của Tòa Thánh Acta Apostolicae Sedis.

Từ Vatican, ngày 6 tháng 12 năm 2019

Hồng Y Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh


Chỉ thị về Bảo mật trong tiến trình Pháp lý

1. Bí mật tông tòa không áp dụng cho các cáo buộc, xét xử và quyết định liên quan đến các tội được đề cập trong:

a) Điều 1 của Tự Sắc “Vos estis lux mundi” (ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2019);

b) Điều 6 của “Normae de gravioribus delictis” – “Chuẩn mực về các tội phạm nghiêm trọng” dành quyền phán quyết cho Bộ Giáo lý Đức tin, theo Tự Sắc “Sacentorum Sanctitatis Tutela” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ban hành ngày 30 tháng 4 năm 2001), và những sửa đổi tiếp theo.

2. Bí mật tông tòa cũng không được áp dụng khi các tội đó được thực hiện cùng với các tội khác.

3. Trong các trường hợp được đề cập trong Số 1, thông tin sẽ được xem xét theo cách bảo đảm an ninh, tính toàn vẹn và bảo mật theo các quy định của các khoảng giáo luật 471, 2° và 244§2, 2°, nhằm bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và quyền riêng tư của tất cả những người liên quan.

4. Nhu cầu bảo mật tại nơi làm việc không thể ngăn chặn việc thực hiện các nghĩa vụ được thiết định bởi luật dân sự ở mọi nơi, bao gồm các nghĩa vụ báo cáo và việc thực hiện các yêu cầu của quyền bính tư pháp dân sự.

5. Người nộp báo cáo, người tố cáo đã bị hại và các nhân chứng không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ im lặng nào liên quan đến các vấn đề liên hệ đến vụ án.


Source:Holy See Press Office