VATICAN. ĐTC Phanxicô đề cao sự nghiệp thông tin, xây dựng văn hóa của Đài Phát thanh và truyền hình RAI của Italia, đồng thời ngài cũng nhắc nhở về trách nhiệm luân lý của các nhân viên của đài này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 18-1-2014, dành cho 8 ngàn người gồm ban giám đốc, các ký giả, các nghệ sĩ và nhân viên của Đài Rai, nhân dịp kỷ niệm 90 năm buổi phát thanh đầu tiên và 60 năm các chương trình đầu tiên của đài này.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC cũng đề cao sự cộng tác của Đài Rai với các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh như Đài phát thanh Vatican và Trung tâm truyền hình Vatican. Nhờ sự cộng tác này nhân dân Italia đã có thể theo dõi các sinh hoạt ngoại thường và bình thường của Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo.

ĐTC nhận xét rằng Đài Rai, với nhiều sáng kiến khác, đã là chứng nhân của tiến trình thay đổi của xã hội Italia, trong những biến đổi mau lẹ và đã góp phần đặc biệt vào sự thống nhất ngôn ngữ và văn hóa Italia.

ĐTC nhắc nhở rằng tưởng niệm một quá khứ đầy những chinh phục như thế nhắc nhở chúng ta tái ý thức về những trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Ngài nói: ”Tôi muốn nhắc nhở cho tất cả anh chị em, những người hiện diện tại đây và những người không thể tham dự cuộc gặp gỡ này, rằng nghề của anh chị em, ngoài tính chất thông tin, còn có tính chất huấn luyện, một dịch vụ công cộng, nghĩa là phục vụ cho công ích.. Trách nhiệm ấy của những người đảm nhận dịch vụ công cộng không thể từ nhiệm vì bất kỳ lý do nào. Xét cho cùng, chất lượng luân lý đạo đức của truyền thông là thành quả của những lương tâm quan tâm tôn trọng con người, tôn trọng những người là đối tượng thông tin cũng như những người đón nhận thông tin ấy. Tránh loan tin không đúng sự thật, mạ lỵ và vu khống người khác. Mỗi người trong vai trò và trách nhiệm của mình, được kêu gọi cảnh giác để giữ cho mức độ luân lý đạo đức về thông tin luôn được ở cao độ”.

Trước khi được ĐTC tiếp kiến, ban giám đốc và nhân viên đài Rai đã tham dự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô do vị Giám quản thánh đường là ĐHY Angelo Comastri cử hành (SD 18-1-2014)