Trong diễn từ đầu năm trước các thẩm phán của tòa án hôn phối, nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Maronite than phiền về tai ương bỏ đạo để được ly dị của nhiều người Công Giáo Maronite.

Tại Lebanon, ly hôn chủ yếu là một vấn đề của luật tôn giáo chứ không phải là luật dân sự. Vì thế, nhiều người Công Giáo Maronite bỏ đạo sang các cộng đồng Kitô khác hoặc thậm chí bỏ sang đạo Hồi để được ly hôn.

Đức Hồng Y Bechara Boutros Raï than thở về việc bẻ gãy mối dây thiêng liêng của hôn nhân, và nói rằng cải đạo như thế là một “bệnh dịch đau đớn” chứ không phải là một vấn đề tự do tôn giáo đích thực hay tự do lương tâm.

Source: Catholic World News - Maronite patriarch deplores conversions for sake of divorce