Thánh tích của Don Bosco đến tỉnh dòng Đông Hoa Kỳ và Canada

Miền Đông Hoa Kỳ

Miami, FL: ngày 25 đến 27 tháng 9
Tại trường Immaculate La Salle High School và giáo xứ thánh Gioan Bosco (St. John Bosco parish)

Chúa Nhật 26 tháng 9, lúc 7:00 giờ tối,
Chương trình Sunday Night Live của đài truyền hình Công Giáo EWTN’s
sẽ phát một chương trình đặc biệt về thánh tích của Thánh Gioan Bosco với sự tham dự của một số anh em SDB

Washington, D.C.: ngày 28 tháng 9
Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm

Vùng thành phố New York: ngày 29 tháng 9 đến 2 tháng 10
Tại Đền Đức Mẹ (Marian Shrine) Stony Point, NY: 29 – 30 tháng 9

Tại nhà thờ chính tòa thánh Patrick, New York City: 1 – 2 tháng 10
Đặc biệt, tối thứ sáu 1 tháng 10,

7 giờ tối: thánh lễ đại trào với Đức Tổng GM Timothy Dolan
9 giờ tối: giờ kinh nguyện tiếng Việt
cho giới trẻ và cộng đoàn Công Giáo người Việt.

Chicago, IL: ngày 2 đến 4 tháng 10
Tại giáo xứ thánh Gioan Bosco (St. John Bosco Parish)

Canada

Toronto, ON: ngày 5 tháng 10
Tại giáo xứ thánh Benedict

Montreal, QC: ngày 6 đến 7 tháng 10
Tại nhà thở Đức Mẹ Phù Hộ (Maria Ausiliatrice)

Surrey, BC: ngày 9 tháng 10
Tại Our Lady of Good Counsel Church

Xin xem them chương trình chi tiết, tin tức, video, hình ảnh… trên các trang web:
www.donboscoamongus.org
http://donboscoamongus.blogspot.com