Một nhà xuất bản hàng đầu các bài thánh ca sẽ ngừng xuất bản các tác phẩm của David Haas sau khi nhận được thêm cáo buộc về hành vi sai trái tình dục của nhà soạn nhạc Công Giáo này.

“Chúng tôi đã đình chỉ mối quan hệ tài trợ và xuất bản của chúng tôi với ông Haas, đồng thời cũng đã xóa nhạc, sách và các bản ghi âm của ông ấy khỏi danh mục và trang web của chúng tôi,” một lá thư từ Alec Harris, chủ tịch GIA Publications, gởi cho Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, biết như trên.

Thư này cũng đã được gửi đến từng giáo phận vào cuối tháng Bảy vừa qua. Các phần của bức thư đã được công khai vào ngày 2 tháng 8.

Harris cho biết anh “vô cùng đau lòng” khi nhiều phụ nữ cáo buộc Haas về các hành vi sai trái tình dục ở các mức độ khác nhau vào năm ngoái.

“Thật không may, các thông tin mới vẫn tiếp tục xuất hiện cho chúng ta thấy các hành vi dê dởm của Haas đối với một phụ nữ trẻ, đó là lý do tại sao chúng tôi liên hệ với bạn ngay bây giờ bằng email này để chia sẻ những hành động và quan điểm mà chúng tôi đã thực hiện đối với nhạc của Haas”.

Haas, một giáo dân, là một nhà soạn nhạc chính trong phong trào “nhạc phụng vụ hiện đại”, bắt đầu từ những năm 1970, cùng với nhà soạn nhạc Marty Haugen, Cha Michael Joncas, Dan Schutte, và nhóm “St. Louis Jesuits”.

Haas cư trú tại Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis.

Trong số những bài hát phổ biến của Haas có bài “Glory to God,” “You are Mine,” “We are Called,” and “Blest are They,” là những bài được hát hầu như trong mỗi thánh lễ tại các nhà thờ ở Hoa Kỳ.

Ít nhất hai giáo phận là Giáo phận Oakland và Giáo phận Jefferson City - đã ra lệnh cho các giáo xứ đình chỉ vĩnh viễn việc sử dụng âm nhạc của Haas trong các cử hành Phụng Vụ.
Source:Catholic News Agency