Hôm thứ Sáu, 6 tháng Tám, Đức Cha Mark J. Seitz đã phong chức phó tế cho 17 người nam tại Nhà thờ Công Giáo St. Mark ở Đông El Paso.

Lễ tấn phong đã diễn ra vào lúc 6:30 chiều và được phát trực tiếp qua trang Facebook của Giáo phận El Paso.

Giáo phận đã chuẩn bị những người đàn ông trong 5 năm qua. Cùng với việc được thụ phong phó tế vĩnh viễn, họ đã nhận được bằng Thạc sĩ Mục vụ từ Chủng viện Thánh Mary hoặc Chủng viện St. Thomas, cả hai đều ở Houston.

Trong thánh lễ, cũng có di ảnh của Trung úy Ruben Flores của Sở cứu hỏa El Paso. Anh đã là ứng cử viên phó tế và dự kiến được phong chức phó tế trong dịp này. Tiếc thay, anh đã chết vì COVID-19 vào tháng Giêng vừa qua.

“Tất cả các ứng viên phó tế đều đang ở giữa kỳ tĩnh tâm chính thức cuối cùng của họ khi nghe tin về việc Ruben Flores đã không qua khỏi COVID-19,” Phó tế Jesus Cardenas, giám đốc chương trình Phó tế Vĩnh viễn của giáo phận, cho biết. “Tất cả các ứng viên đều quyết định rằng với tư cách là một nhóm, họ muốn vinh danh Trung úy Flores với một vị trí ngay bên cạnh họ trong lễ phong chức này”.
Source:El Paso Times