Đức Tổng Giám Mục San Francisco hôm thứ Năm cho biết ngài “đau buồn” vì “những phản ứng thiếu tôn trọng” đối với Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến Tự Sắc Traditionis Custodes.

Trong một tuyên bố ngày 5 tháng 8, Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng đã đưa ra các biện pháp mới trong Tự Sắc Traditionis Custodes vì mối quan tâm đến sự hiệp nhất.

“Kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự Sắc Traditionis Custodes, tôi đã rất đau buồn vì một số phản ứng thiếu tôn trọng nhất định; một số thậm chí đã bao gồm các cuộc tấn công vu khống Đức Giáo Hoàng”, Đức Tổng Giám Mục nói.

“Tôi ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô, và sự quan tâm của ngài là những người thích các hình thức thờ phượng Công Giáo truyền thống hơn cũng phải khẳng định tính hợp lệ của hình thức Thánh lễ sau Công Đồng và cố nhiên chính Công đồng Vatican II”.

“Là người đứng đầu hữu hình của Giáo hội, Đức Giáo Hoàng có tầm nhìn toàn cầu về đời sống Giáo hội và có thể nhận thức những điều mà chúng ta không thể có từ quan điểm địa phương hơn của mình”.

Tự Sắc Traditionis Custodes, có hiệu lực vào ngày 16, là ngày được công bố, nhấn mạnh rằng một giám mục có “thẩm quyền duy nhất” trong việc cho phép thánh lễ Latinh truyền thống trong giáo phận của ngài.

Tuy nhiên Tự Sắc cũng đặt ra trách nhiệm đối với các Giám Mục mà trong giáo phận của ngài đã có một hoặc nhiều nhóm dâng Thánh lễ dưới hình thức ngoại thường, buộc các Giám Mục phải bảo đảm rằng các nhóm này không phủ nhận hiệu lực của Công đồng Vatican II và Huấn quyền.

Các Giám Mục được hướng dẫn chỉ định một hoặc nhiều địa điểm nơi các tín hữu gắn bó với Thánh lễ Latinh Truyền thống có thể tụ họp để cử hành thánh thể. Tuy nhiên, không phải ở các nhà thờ giáo xứ và không được xây dựng thêm các giáo xứ tòng nhân mới.

Tự Sắc Traditionis Custodes đã gây ra một cuộc tranh luận rất lớn trong Giáo Hội.

Khi các Giám Mục giáo phận xem xét cách thực hiện Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc sử dụng Thánh lễ Latinh Truyền thống, Đức Tổng Giám Mục San Franciso cho biết Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ được tiếp tục trong tổng giáo phận của ngài.
Source:Catholic News Agency