Tổng giáo phận New York đã chỉ thị cho các linh mục rằng các ngài không nên hỗ trợ những giáo dân tìm cách viện lý do tôn giáo để chống lại việc tiêm chủng Covid.

Một bản ghi nhớ ngày 30 tháng 7 từ văn phòng của Đức Ông Tổng Đại Diện và Cha Chưởng Ấn của tổng giáo phận thừa nhận rằng có những thỉnh cầu từ “một số người Công Giáo có thái độ phản đối đạo đức chân thành” đối với vắc xin Covid vì chúng sử dụng dòng tế bào thai nhi lấy từ việc phá thai. Nhưng bản ghi nhớ tiếp tục lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Hồng Y Timothy Dolan đều khuyến khích tiêm chủng.

Vì thế, bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng “Không có cơ sở để một linh mục tuyên bố ủng hộ những người chống lại vắc xin.”

Đức Ông Tổng Đại Diện Joseph LaMorte và Cha Chưởng Ấn John P. Cahill — đã viện dẫn một trường hợp giả định trong đó một học sinh không được tiêm chủng gây ra sự bùng phát dịch bệnh tại một trường Công Giáo. “Rõ ràng đây sẽ là một sự bối rối đối với tổng giáo phận”. Hai vị nói thêm rằng một linh mục có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về sự bùng phát.

Các cá nhân có thể “toàn quyền quyết định” về việc chích vắc-xin hay không, hai viên chức của Tổng Giáo Phận tuyên bố rằng các ngài không muốn xuyên tạc các hướng dẫn của Giáo hội và không bình luận về khả năng những phản đối đạo đức chân thành của một cá nhân Công Giáo có thể mâu thuẫn với những chỉ dẫn của các nhà lãnh đạo Giáo hội.

Trong tài liệu về đạo đức liên quan đến vắc-xin chống Covid, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng “lý do thực tế cho thấy rõ ràng rằng tiêm chủng không phải là một quy tắc, một nghĩa vụ đạo đức và do đó, nó phải tự nguyện”.

Đề cập đến khả năng giáo dân sẽ yêu cầu các linh mục hỗ trợ sự phản kháng về lý do lương tâm của họ, bản ghi nhớ kết luận: “Các linh mục chúng ta không nên tham gia tích cực vào những hành động như vậy”.
Source:Catholic World News