67% người Mỹ cho biết họ đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin và 4% khác nói rằng họ sẽ tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt. Số người do dự đã giảm từ 28% vào tháng 3 xuống còn 15% trong cuộc điều tra mới nhất. Số người nói rằng họ sẽ không tiêm chủng là 13% gần như không đổi so với các cuộc điều tra vào tháng 3.

Tỷ lệ người Mỹ lo lắng về các tác dụng lâu dài của vắc-xin COVID-19 đã giảm từ 58% vào tháng Ba xuống còn 47% vào tháng Sáu.

Trong số các nhóm tôn giáo, người Công Giáo là nhóm chấp nhận vắc-xin đông nhất. 79% chấp nhận vắc-xin.

Các bậc cha mẹ thường do dự khi đưa con đi tiêm chủng hơn là tự mình đi tiêm chủng, nhưng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa sự chần chừ của người lớn và trẻ em. Trong số những người chấp nhận vắc xin, 56% cũng chấp nhận vắc xin cho con của họ; trong số các bậc cha mẹ do dự không muốn chích vắc-xin, 81% không muốn cho con cái của họ tiêm chủng; và những người từ chối vắc xin hầu như sẽ không tiêm vắc xin cho con họ.
Source:PRI Report