Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone đã thiết lập một Thánh lễ Latinh Truyền thống hàng tháng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, của San Francisco, và đã chủ sự một nghi thức phạt tạ vì những lạm dụng chống lại Bí tích Thánh Thể.

Thánh lễ hàng tháng sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Tư đầu tháng lúc 3 giờ chiều, “một giờ tốt lành cho Thánh lễ này, tưởng nhớ khoảnh khắc Chúa Giêsu Kitô của chúng ta chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết”, Cô Maggie Gallagher Giám đốc Điều hành Học Viện Bênêđíctô 16 về Thánh Nhạc và Phụng Tự cho biết như trên hôm 1 tháng 8.

Thánh lễ đầu tiên, vào ngày 4 tháng 8, rơi vào ngày lễ Thánh Đa Minh, và như vậy sẽ được cử hành theo nghi thức của dòng Đa Minh.

Khi các Giám Mục giáo phận xem xét cách thực hiện Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc sử dụng Thánh lễ Latinh Truyền thống, Đức Tổng Giám Mục San Franciso cho biết Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ được tiếp tục trong tổng giáo phận của ngài.

Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone của San Francisco nói với CNA ngày 16 tháng 7 rằng “ Thánh lễ là một phép lạ dưới mọi hình thức: Chúa Kitô đến với chúng ta bằng xương bằng thịt dưới hình dạng Bánh và Rượu. Sự hiệp nhất dưới quyền của Chúa Kitô là điều quan trọng. Do đó, Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ tiếp tục được cử hành tại đây trong Tổng Giáo phận San Francisco và được cung cấp để đáp ứng nhu cầu và mong muốn chính đáng của các tín hữu”.

Cô Maggie Gallagher cho biết “hơn 900 người đã ghi danh tham dự thường xuyên Thánh lễ Latinh Truyền thống các ngày Thứ Tư đầu tháng,” và nhấn mạnh rằng Đức Tổng Giám Mục cam kết sẽ không bỏ rơi họ.
Source:Catholic News Agency