Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tiểu bang Colorado vừa đưa ra tuyên bố sau. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Chúng tôi, các giám mục Công Giáo của Colorado, nhất quán với các bức thư trước đây của chúng tôi về vắc xin COVID-19, khẳng định rằng việc sử dụng một số vắc xin COVID-19 được chấp nhận về mặt đạo đức trong một số trường hợp nhất định. Trong suốt trận đại dịch, chúng tôi đã hợp tác với các nhà chức trách dân sự các cấp và khuyến khích người Công Giáo giúp đỡ lẫn nhau, và rộng hơn là giúp đỡ xã hội, để chúng ta vẫn khỏe mạnh và an toàn trong thời gian đầy thử thách này. Chúng tôi hiểu rằng một số cá nhân với xác tín có cơ sở khiến họ nhận ra rằng họ không nên tiêm chủng. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng trong các trường hợp yêu cầu chích vắc xin Denver gần đây nhất, vẫn có những miễn trừ cho các niềm tin tôn giáo chân thành. Điều này là phù hợp theo luật bảo vệ quyền tự do tôn giáo.

Chúng tôi luôn cảnh giác khi bất kỳ bộ máy quan liêu nào tìm cách áp đặt các yêu cầu đồng nhất và sâu rộng đối với một nhóm người trong các lĩnh vực liên quan đến lương tâm cá nhân. Trong suốt lịch sử, những vi phạm nhân quyền và mất đi sự tôn trọng đối với phẩm giá do Thiên Chúa ban cho của mỗi người thường bắt đầu từ những yêu sách của chính phủ trong đó không tôn trọng tự do lương tâm. Trong trường hợp vắc-xin COVID-19, chúng tôi xác tín rằng chính phủ không nên áp dụng các biện pháp can thiệp y tế đối với một cá nhân hoặc một nhóm người. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng niềm tin và sự lựa chọn cá nhân của mỗi người.

Chúng tôi đã được các Tín hữu thắc mắc một số câu hỏi liên quan đến giáo lý Công Giáo áp dụng cho vấn đề này. Giáo Hội Công Giáo dạy rằng một người có thể từ chối các can thiệp y tế, bao gồm cả việc tiêm chủng, nếu lương tâm của họ dẫn họ đến quyết định đó. Dưới đây là những điểm liên quan đến quyết định cá nhân này:

• Việc chủng ngừa không phải là bắt buộc về mặt đạo đức và do đó phải tự nguyện.

• Người Công Giáo có nghĩa vụ đạo đức là phải từ chối sử dụng các sản phẩm y tế, bao gồm một số loại vắc xin nhất định, được tạo ra bằng cách sử dụng các dòng tế bào của con người có nguồn gốc từ việc phá thai. Tuy vậy, họ được phép sử dụng các loại vắc-xin như vậy trong các điều kiện cụ thể - nếu không có lựa chọn thay thế nào khác và mục đích là để bảo toàn mạng sống.

• Đánh giá của một người về việc liệu những lợi ích của một can thiệp y tế có lớn hơn những tác dụng phụ, ngoài ý muốn hay không, cần được tôn trọng trừ khi chúng trái với những lời dạy đạo đức có thẩm quyền của Công Giáo.

• Người Công Giáo được yêu cầu về mặt đạo đức phải tuân theo tiếng nói lương tâm của mình.

• Để biết thêm thông tin về những vấn đề đạo đức quan trọng này, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã đưa ra một tuyên bố có thể đọc trên trang Web của USCCB.

Nhìn chung, những điểm này có nghĩa là một người Công Giáo có thể đánh giá đúng hay sai khi nhận một số loại vắc-xin nhất định vì nhiều lý do và không có luật hoặc quy tắc nào của Giáo hội bắt buộc người Công Giáo phải chấp nhận vắc-xin - kể cả vắc-xin COVID-19.

Ba giáo phận Công Giáo Colorado vẫn cam kết hợp tác với các cơ quan y tế cộng đồng và các cơ quan chức năng khác để bảo vệ hạnh phúc của cộng đồng chúng ta, đồng thời thúc giục các quyền tự do lương tâm và biểu đạt cá nhân phải được hỗ trợ đầy đủ, và tính toàn vẹn và tự chủ của các tổ chức tôn giáo phải được tôn trọng. Vấn đề tiêm chủng là một vấn đề cá nhân sâu sắc và chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc miễn trừ tôn giáo đối với bất kỳ và tất cả các nhiệm vụ tiêm chủng.

Nếu bất kỳ người nào đi đến một phán quyết sáng suốt rằng họ nên nhận hay không nhận vắc-xin, người đó nên làm theo lương tâm của họ, và họ sẽ không bị trừng phạt vì làm như vậy. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ cá nhân nào muốn được miễn trừ hãy tham khảo ý kiến của chủ lao động hoặc trường học của họ. Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Colorado cũng có một mẫu thư có sẵn được ký bởi các cha sở của các tín hữu nếu một người Công Giáo muốn có một giấy chứng nhận rằng họ đang xin miễn trừ vì lý do tôn giáo.

Trân trọng,

+ Đức Cha Samuel J. Aquila
Tổng giám mục Denver

+ Đức Cha Stephen J. Berg
Giám Mục Pueblo

+ Đức Cha James R. Golka
Giám Mục Colorado Springs

+ Đức Cha Jorge Rodriguez
Giám Mục Phụ Tá của Denver

Source:Denver Catholic