Viện dẫn sự cần thiết của Giáo Hội Công Giáo phải “đi đầu bằng gương sáng” và phải hành động có trách nhiệm để bảo vệ những người khác trong đại dịch coronavirus, Đức Cha Mark Seitz của El Paso nói rằng tất cả các nhân viên của Giáo hội và các tình nguyện viên cho các thừa tác vụ phải được tiêm chủng.

“Những người phục vụ cộng đồng Công Giáo, theo bản chất của công việc của họ, có sự tương tác chặt chẽ với nhiều người khác”, Đức Cha Seitz nói trong một thông điệp ngày 6 tháng 8 gởi cho những người Công Giáo trong giáo phận của mình. “Giáo hội có trách nhiệm làm tất cả trong khả năng của mình để giữ an toàn cho những người khác. Tôi không thể sống với chính mình nếu tôi không làm hết khả năng của mình để bảo đảm rằng sứ vụ của Giáo hội không khiến người khác gặp rủi ro”.

“Vì lợi ích của các anh chị em của chúng ta, tôi yêu cầu tất cả những người được Giáo hội tuyển dụng và tất cả những người thực hiện các thừa tác vụ của Giáo hội, bao gồm, nhưng không giới hạn, các giáo lý viên và thừa tác viên Thánh Thể phải được tiêm chủng”, Đức Cha viết.

Ngài nói, những người không thể tiêm chủng do “các vấn đề sức khỏe cụ thể” có thể xin miễn trừ.

Trích dẫn các báo cáo rằng hơn 90% những người nhập viện với COVID-19 và biến thể Delta là những người chưa được chủng ngừa, ngài nói: “Những người đã chọn không tiêm chủng do lo sợ các tác dụng phụ giờ đây phải nhận ra rằng nguy cơ tác dụng phụ đang giảm dần so với nguy cơ tử vong do biến thể Delta”.

Tính đến ngày 13 tháng 8, 44.8% người dân Texas đã được tiêm chủng đầy đủ, tổng cộng là 13 triệu người.
Source:Catholic News Agency