Cái luật quái gở
Chính phủ Tiểu bang Victoria thông qua Đạo luật cho phép người chuyển giới thay đổi giới tính trong giấy khai sinh mà không cần phẫu thuật

Tiểu bang Victoria đã trở thành tiểu bang hoặc lãnh thổ thứ năm của nước Úc cho phép thay đổi giới tính trong giấy khai sinh mà không cần phẫu thuật để giống trai hay gái...
Dự luật này đã được thông qua với số phiếu 26/14 tại Thượng viện Victoria đêm qua (13/1/20) và nó sẽ trở thành luật khi được hoàng gia Anh châu phê.
Bộ trưởng về sự Bình đẳng, ông Martin Foley cho hay luật mới nhằm đảm bảo cho những người ở Tiểu bang Victoria được quyền bình đẳng và họ có quyền quyết định họ là ai…
Các Tiểu bang hay lãnh thổ đã thông qua đạo luật này là các Tiểu bang: Victoria cùng Tasmania, Nam Úc và hai Lãnh thổ Bắc Úc và Thủ đô (ACT).
Dù dự luật không được đa số các nghị viên của đảng Tự do hỗ trợ, nhưng dự luật đã được thông qua: giới tính của những người trưởng thành sẽ được sữa trong giấy khai sinh dù việc nhận dạng bề ngoài nam hay nữ không nhất thiết được nhận dạng vì đó là một ý niệm khác...

Từ nay các phòng vệ sinh công cộng sẽ được thay đổi bảng hiệu là nhà vệ sinh hay thay đồ chung cho á nam á nữ!?!
(Tin ký giả Marnie Banger của Hãng AAP trong News.COM.AU)