Abidjan. Hôm Chúa Nhật 23/2/2003, hàng chục ngàn người đã tuốn đến nhà thờ Saint Jean de Cocody tại thành phố Abidjan, Bờ biển Ngà để lắng nghe những lời ủi an của Đức Hồng Y Bernardin Gantin, người đã đến để mang lại tình liên đới với một dân tộc bị tổn thương vì cuộc khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà vừa qua.

Đức Hồng Y đã chọn không đề cập đến những đánh giá về khó khăn xã hội và chính trị, nhưng tập trung vào những đau thương của dân chúng, và cầu nguyện với họ cho sự đoàn kết quốc gia và hòa bình sớm được tái lập trên xứ sở này.

Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Hồng Y còn có Đức Tổng Giám Mục của Cotonou, Đức Cha Nestor Assogba, Đức Hồng Y Bernard Agré, sứ thần Tòa Thánh. Trong thánh lễ còn có sự hiện diện của các nhân vật chính trị như ông Laurent Dona Fologo, chủ tịch ủy ban kinh tế xã hội nhà nước.

Thánh lễ đã được bắt đầu với việc tuyên đọc thông điệp của Đức Thánh Cha gởi dân chúng Bờ Biển Ngà, trong đó, ngài bày tỏ lòng thương cảm đối với dân chúng xứ này và thúc giục người Kitô hữu kiến thiết lại tình đoàn kết quốc gia.

Đức Hồng Y Gantin cũng cho biết là các Giám Mục trong Liên Hội Đồng Giám Mục Tây Phi cũng vừa gởi một thông điệp bày tỏ tình liên đới và hiệp thông với dân chúng Bờ Biển Ngà. Các Đức Giám Mục đã mạnh mẽ kêu gọi các nhà chính trị hãy can đảm vượt qua những chia cách và đạt đến một thỏa thuận xây dựng và hòa hợp hơn.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh rằng "Mỗi một mạng sống tại Bờ Biển Ngà bị tắt đi vì chiến tranh và thù hận xâu xé thêm một phần quý báu nữa của lục địa này và làm chúng ta xa cách thêm trái tim Chúa". Ngài cũng nhắc lại một câu trong thông điệp của Đức Thánh Cha: "Chiến tranh không phải là những giải pháp cuối cùng, nhưng còn là những giải pháp tồi tệ nhất".