Gia đình Hội dòng Đức Maria ở Bờ Biển Ngà kỷ niệm 200 năm lập dòng

Ivory Coast (Vatican Radio) - Các tu sĩ Hội dòng Đức Maria ở Bờ Biển Ngà vừa mới kỷ niệm 200 năm thành lập với Thánh Lễ và các lễ hội tại Đền Đức Mẹ Quốc gia Abidjan, Attécoubé.

Các tu sĩ Hội dòng Đức Maria là một gia đình toàn cầu gồm các nữ tu, linh mục, tu huynh và giáo dân tận hiến. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và cộng đoàn giáo dân Đức Maria được Mẹ Adela de Batz de Trenquelléon thành lập tại Pháp vào năm 1816, trong khi Thánh William Joseph Chaminade thành lập Hội dòng Đức Maria dành cho linh mục và các tu huynh vào năm 1817.

Tại Bờ Biển Ngà, Cha Georges Gbézé chủ trì lễ kỷ niệm bằng một Thánh lễ đầy màu sắc với sự tham dự của nhiều thành viên trong gia đình Hội dòng Đức Maria to lớn này.

Tại Thánh lễ kỷ niệm, các nữ tu, linh mục và giáo dân Bờ Biển Ngà tuyên hứa sử dụng dịp này để tái dấn thân. Họ lưu ý rằng việc kỷ niệm hai trăm năm là một dấu mốc quan trọng đánh dấu một khởi đầu mới trong sứ vụ được Chúa Kitô trao phó cho họ qua các vị sáng lập viên.

Lã Thụ Nhân