Hôm nay ít nhất có 100000 người Côte D'Ivoire đã đi biểu tình tuần hành qua các đường phố thủ đô Abidjan để lên án kế hoạch hòa bình do nước Pháp điều giải để chấm dứt 4 tháng nội chiến đã từng chia cắt xứ sở của họ.

Những người biểu tình hô to các khẩu hiệu chống Pháp đã đổ vào trung tâm thành phố Abidjan làm xe cộ kẹt cứng. Những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Gbagbo không nên tuân thủ các điều khoản của thỏa ước đã ký với quân nổi dậy ở Paris cách đây hơn một tuần lễ. Việc theo họ thỏa ước này đã cho quân nổi dậy quá nhiều quyền hạn. Trong khi đó, thì các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng có mặt ở Côte D'Ivoire để áp lực Tổng thống Gbagbo chấp nhận hòa ước vừa được ký do Pháp đứng ra làm trung gian điều giải.(VOA)