(Vatican 11/01/2004) Sáng 11-01-2004, nhân dịp vị Tân Đại sứ Abidjan tại Toà Thánh, ông Kouamé Benjamin Konan trình quốc thư, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bày tỏ niềm hy vọng Bờ Biển Ngà có thể “đạt được sự hoà hợp dân tộc thực sự giữa tất cả các cư dân”. Đức Thánh Cha “tin chắc rằng việc giải trừ quân bị liên quan đến tất cả các loại vũ khí trong tay người dân” góp phần “ổn định nội lực đất nước”.

Ngài cũng nói thêm rằng thiện ý kết thúc tiến trình giải trừ quân bị của các phe phái liên quan “là một bước quan trọng trên con đường tiến đến hoà bình, bởi vì điều đó chứng minh một cách đáng khâm phục lòng mong muốn lên tiếng chấp thuận hội đàm và từ chối gây ra bạo lực, cho phép các thành phần khác nhau của đất nước đến với nhau trên con đường hoà hợp và đoàn kết dân tộc”.