Chương trình hành hương Đức Mẹ La Vang thủ đô Hoa Kỳ (Bổ Túc)Thứ Năm 19/6/2008 - Thứ Bảy 21/6/2008 @ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


National Shrine of our Lady of the Immaculate Conception

400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017 - (202) 526-8300

Chủ Đề: "Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Chúng Ta Về Bên Mẹ La Vang"

“In Communion With Martyrs of Vietnam – We Come To Our Lady of Lavang”

• Kỷ Niệm 20 năm Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/6/88-19/6/08

• Biệt Kính Hai Thánh Quan Thầy Liên Đoàn: Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Thứ Năm, 19/6/08

Buổi sáng: Tự Do, thăm viếng các bảo tàng viện & Capitol / DCA

Buổi chiều:

2:00pm Ghi danh nhận phòng tại Đại Học Trinity

3:00pm Ghi Danh tại Vương Cung Thánh Đường, dưới hầm (Crypt)

5:00pm Thánh Lễ Khai Mạc - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, (upper Church).

• Chủ tế: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn

• Thuyết giảng: Lm. Nguyễn Khắc Hy

• Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

6:15pm Ăn chiều, tự do, Cafeteria

7:00pm Hội Thảo Chung: “Mục Vụ Gia Đình” - (upper Church)

• Điều Hợp: Phó tế Nguyễn Hòa Phú, Tổng Thư Ký Liên Đoàn

• Chủ Toạ: Các Linh mục & Giáo Dân Chủ Tịch 8 Miền Hoa Kỳ

• Thuyết Trình: Lm. Hồ Mậu và Lm. Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam

• Tham Luận: Sr. Rosaline Nguyễn Thúy Liễu, MTG

• Ban Thư Ký: Cộng Đoàn Đồng Hành CLC

8:00pm Chầu Thánh Thể

• Phụ trách: Lm. Nguyễn Bá Thông & Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

• Chủ sự: Lm. Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ

• Hoà Giải: qúy Linh mục hiện diện, (upper Church)

9pm-9:45pm Kiệu Thánh Thể và Xương Thánh Tử Đạo, Rước Nến quanh Vương Cung Thánh Đường, hôn kính Xương Thánh

• Chủ sự: Lm. Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ

Thứ Sáu, 20/6/08

Buổi sáng:

10:00am-11:45pm Thuyết Trình & Hội Thảo theo nhóm

+ Người lớn: “Giáo Dục Kitô Giáo”

• Điều Hợp: Lm Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic

• Chủ Toạ: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn; Lm. Nguyễn Đức Vượng, Cộng Đồng Giáo Sĩ & Nam Tu Sĩ; Sr. Phạm Thị Hằng, Liên Dòng Nữ Tu; Phó tế Nguyễn Ánh, CĐ Phó Tế Vĩnh Viễn; Ông Lê Thanh Liêm, CĐ Giáo Dân.

• Thuyết Trình: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn

• Tham Luận: Lm. Nguyễn Khắc Hỷ, Giáo sư Đại Chủng viện

• Ban Thư Ký: Cộng Đoàn Đồng Hành CLC

+ Thanh Niên: “Giới trẻ ngày nay và những thách đố của cuộc sống”

• Điều Hợp: Lm. Ðồng Minh Quang, Ban Giới Trẻ Liên Đoàn

• Nhận định và Chia sẻ: Lm. Nguyễn Hoài Chương, Nhóm Lửa Việt 117

• Ban Thư Ký: Cộng Đoàn Đồng Hành CLC

+ Thiếu Nhi: Lm. Nguyễn Bá Thông & Phong Trào TNTT

• Nhóm 13-17 tuổi: “Got Jesus in your life?” (Sr. Đức và qúy Nữ Tu MTG LA)

• Nhóm 7-12 tuổi: “Con còn bé lắm Chúa ơi!” (Chị Mai & Anh Dương, HT/TNTT)

12:00pm Thánh Lễ Kính Thánh Quan Thầy Liên Đoàn: Phêrô & Phaolô Tông Đồ

• Chủ tế: Lm. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

• Thuyết giảng: Lm. Đinh Ngọc Quế, Chủ Tịch Miền Tây Nam Hoa Kỳ

• Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland

Buổi chiều:

1:15pm Ăn Trưa, tự do

3:00pm-5:00pm: Thuyết Trình & Hội Thảo theo nhóm (Memorial Hall dưới hầm)

+ Hội Thảo Người Lớn: “Vai Trò Giáo Dân Hôm Nay”

• Điều Hợp: Bs. Nguyễn Tiến Cảnh, Cộng Đồng Giáo Dân Miền Đông Nam Hoa Kỳ

• Chủ Toạ: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn; Lm. Nguyễn Đức Vượng, Cộng Đồng Giáo Sĩ & Nam Tu Sĩ; Sr. Phạm Thị Hằng, Liên Dòng Nữ; Phó tế Nguyễn Ánh, CĐ Phó Tế Vĩnh Viễn; Ông Lê Thanh Liêm, CĐ Giáo Dân.

• Thuyết Trình: Lm. Nguyễn Khắc Hy: “Vai Trò Nhân Chứng cuả Giáo dân Ngày Nay”; Gs. Bùi Hữu Thư: “Gia Đình Sống Đạo Tại Hoa Kỳ”

• Ban Thư Ký: Cộng Đoàn Đồng Hành CLC

+ Giới Trẻ: “Giới trẻ ngày nay và những thách đố của cuộc sống” (tiếp theo buổi sáng)

• Điều Hợp: Lm. Ðồng Minh Quang, Ban Giới Trẻ Liên Đoàn

• Nhận định và Chia sẻ: Lm. Nguyễn Hoài Chương, Nhóm Lửa Việt 117

• Ban Thư Ký: Cộng Đoàn Đồng Hành CLC

+ Thiếu Nhi 13-17 tuổi: “The GIFT of Sexuality!” do Lm. Nguyễn Bá Thông & các Bạn

+ Ca Đoàn & Nhóm Thiếu Nhi Tổng dợt Văn nghệ

5:00pm Giải Lao, chuẩn bị Trình diễn

5:30pm-7:00pm Văn Nghệ & Thánh Nhạc

7:00pm Xe bus di chuyển đưa đến nhà hàng “Thần Tài”

8:00pm Dạ Tiệc Liên Đoàn

Thứ Bảy, 21 tháng 6

10:00am Tập trung – Tổng dợt

11:00am Rước Kiệu Đức Mẹ

12:00pm Thánh lễ Đại Trào - Kính Đức Mẹ La Vang

• Chủ tế & Giảng thuyết: Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

• Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Ban Tổ Chức Hành Hương Mẹ La Vang

• Phép Lành Tòa Thánh

• Công Bố Ngày Hành Hương La Vang năm 2009

13:30pm Bế Mạc