Chương trình Hành Hương Mẹ La Vang Hoa Thịnh ĐốnLiên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Hành Hương Đức Mẹ La Vang - Thủ Đô Washington, DC


Chủ Đề: "Cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Chúng Ta Về Bên Mẹ La Vang"

Thứ Năm 19/6/2008 - Thứ Bảy 21/6/2008


National Shrine of our Lady of the Immaculate Conception

Kỷ Niệm 20 năm PhongCác Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/6/88-19/6/08

Biệt Kính Hai Thánh Quan Thầy Liên Đoàn: Phêrô và Phaolô

Tham quan Thắng cảnh Thủ Đô Washington


Thứ Năm, 19/6/08

 • Buổi sáng Tự Do, thăm viếng các bảo tàng viện & Capitol / DCA
 • Buổi chiều
 • 3:00pm Ghi Danh Vương Cung Thánh Đường, dưới hầm (Crypt)
 • 5:00pm Thánh Lễ Khai Mạc - Kính Các Thánh Tử Đạo VN, (upper Church).
 • LM Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo chủ tế.
 • LM Nguyễn Khắc Hy thuyết giảng.
 • Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Trung Ương Hoa Kỳ
 • 6:15pm Ăn chiều, tự do, Cafeteria
 • 7:00pm Hội Thảo Chung, upper Church: Chủ Toạ: LM Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam và LM. Hồ Mậu; Điều Hợp Viên: PT Nguyễn Hòa Phú, T. Thư Ký Liên Đoàn )
 • 8:00pm Chầu Thánh Thể: chủ tế: LM Phan Cường, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ; Hoà Giải: qúy cha hiện diện, (upper Church)
 • 9pm-9:45pm Kiệu Thánh Thể và Xương Thánh Tử Đạo, Rước Nến quanh VCTĐ, hôn kính Xương Thánh: chủ sự: LM Phan Cường, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ


Thứ Sáu, 20 tháng 6

 • Buổi sáng
 • 10:00am-12:00pm Giảng Thuyết & Hội Thảo theo nhóm
 • Người lớn: Chủ Toạ: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn; Điều Hợp Viên: LM Trần Công Nghị, Giám Đốc Vietcatholic.net
 • Thanh Niên: LM Nguyễn Khảm, Ðồng Minh Quang & Nguyễn Hoài Chương
 • Thiếu Nhi: LM. Trần Quốc Tuấn & Nguyễn Bá Thông
 • 12:00pm Thánh Lễ (Kính Thánh Quan Thầy LĐ: Phêrô & Phaolô)
 • Chủ Tế: LM Nguyễn Anh Tuấn, CT Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
 • Giảng Thuyết: LM Đinh Ngọc Quế, CT Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 • Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland
 • 1:15pm Ăn Trưa, tự do
 • 3:00pm-5:00pm: Tại Memorial Hall (dưới hầm)
 • + Hội Thảo Người Lớn: Vai Trò Giáo Dân Hôm Nay
 • LM. Nguyễn Khắc Hy đề tài: Vai Trò Nhân Chứng cuả Giáo dân Ngày Nay
 • GS Bùi Hữu Thư đề tài: Gia Đình Sống Đạo Tại Hoa Kỳ
 • Điều Hợp Viên: BS Nguyễn Tiến Cảnh, CT/GD Miền Đông Nam Hoa Kỳ
 • Thư Ký: Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng Phong Trào Đồng Hành
 • + Giới Trẻ: Sinh Hoạt, Thảo Luận. (L.M. Ðồng Minh Quang & Nguyễn Hoài Chương)
 • + Thiếu Nhi: Sinh Hoạt, Thảo Luận. (LM. Trần Quốc Tuấn & Nguyễn Bá Thông)
 • + Ca Đoàn & Nhóm Thiếu Nhi Tổng dợt văn nghệ
 • 5:00pm Giải Lao, chuẩn bị Trình diễn
 • 5:30pm-7:00pm Văn Nghệ & Thánh Nhạc
 • 7:00pm Xe bus di chuyển đưa đến nhà hàng “Thần Tài”
 • 8:00pm Dạ Tiệc Liên Đoàn


Thứ Bảy, 21 tháng 6

 • 10:00am Tập trung – Tổng dợt văn nghệ
 • 11:00am Rước Kiệu Đức Mẹ
 • 12:00 pm Thánh lễ Đại Trào - Đức Mẹ La Vang
 • Chủ Tế & Giảng Thuyết: Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn
 • Phụ Trách Phụng Vụ và Thánh Nhạc: Ban Tổ Chức Hành Hương Mẹ La Vang
 • Phép Lành Tòa Thánh
 • Tuyên Bố Ngày Hành Hương La Vang năm 2009


 • Di chuyển xuống Nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang: Thứ Tự: (1) Ca Đoàn Tổng Hợp; (2) Toán Dàn Chào Danh Dự Hiệp Sĩ Đoàn; (3) Quý Cha và Đức Hồng Y.


 • Ghi chú: Liên Đoàn các Hiệp Sĩ Đoàn Vùng Thủ Đô sẽ chịu trách nhiệm giữ trật tự và dàn chào trong hai ngày Thứ Năm 19/6/08 và Thứ Bẩy 21/6/08.


 • 13:30 pm Bế Mạc
________________________________________________________________________________________________________________________

Pilgrimage at the Basilica of National Shrine of the Immaculate Conception

(Our Lady of Lavang Chapel) June 19 – June 21, 2008

Theme: “With the Vietnamese Martyrs, We Come to Our Lady of Lavang”Thursday: June 19, 2008

 • Morning: Sight-seeing in DC
 • 3:00 pm: Registration in Crypt Church
 • 5:00 pm: Opening Mass
 • Presiding: Rev. Nguyen Thanh Liem, President of the Federation
 • Homilist: Rev. Nguyen Khac Hy
 • 6:15 pm: Dinner
 • 7:00 pm: Seminar: Topic: Family Ministry (in the Upper Church: Presiding: Rev. Nguyen Thanh Chau; panel presentation: Rev. Nguyen Thanh Chau and Ho Mau; Falicitator: Deacon Nguyen Hoa Phu).
 • 8:00 pm: Presiding: Rev. Phan Cuong, President of Western Region: Adoration of the Eucharist, and Confession (in the Upper Church)
 • 9 pm - 9:45 pm: Candle and Eucharistic Procession, Veneration of the Relics of Martyrs.


Friday, June 20, 2008

 • 10:00 am-12:00 pm: Group workshops:
 • Adults: Topic: Catholic Religious Education, Presiding: Cardinal Phạm Minh Mẫn; Falicitator: Rev. Tran Cong Nghi, Director, Vietcatholic Network.
 • Young Adults: Rev Nguyễn Khảm, Rev Đồng Minh Quang & Rev Nguyễn Hoài Chương
 • Youth: Rev. Trần Quốc Tuấn and Rev. Nguyễn Bá Thông.
 • 12:00 pm: Mass (in the Upper Church) presiding: Rev. Tuan Anh Nguyen, President of the Eastern Region.
 • Homilist: Rev. Que Ngoc Dinh, President of the South-Western Region
 • 1:15 pm: Lunch break
 • 3:00 pm - 5:00 pm: Group activities:
 • Adults: Rev. Nguyen Khac Hy “The Roles of the Laity Today as Witnesses” and
 • Dr. Bùi Hữu Thư “Family Living the Christian Faith in the US” (in Memorial Hall)
 • Young Adults and Youth: Group Discussion.
 • Choirs and Children: Rehearsal for Choral and Dance performances
 • 5:00 pm: Break
 • 5:30 pm-7:00 pm: Choral and Dance Performances
 • 7:00 pm: Transportation to Fortune Restaurant in Falls Church, VA.
 • 8:00 pm: Banquet at Fortune Restaurant


Saturday, June 21, 2008

 • 10:00 am: Assembly and Rehearsal for Choral and Dance performances
 • 11:00 am: Marian Procession
 • 12:00 pm: Solemn Mass: Cardinal Phạm Minh Mẫn (Presiding and Preaching)
 • 13:30 pm: Benediction and Closing

 • Procession to Our Lady of La Vang Chapel: Order of procession: (1) Joint Choir; (2) Knights of Columbus Color Guards; (3) Priests and Cardinal


 • Notes: The Knights of Columbus Councils in the Metro Area will function as Color Guards and ushers during the activities on Thursday June 19 and Saturday June 21, 2008.