ZIMBABWE -- TGM Robert Ndlovu của giáo phận Harare đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết xin cứu dân chúng Zimbabwe đang phải trải qua cơn khủng hoảng trềm trọng, không những vì chính trị mà nhất là về nạn đói. Vì mùa màng thu hoạch kém kỏi nên cứ 1 trong 3 người rồi đây sẽ bị chết đói, nếu không được cứu sống bằng thực phẩm.

Tổ chức Công giáo CAFOD đã đưa ra chiến dịch kêu gọi góp 4 triệu bảng Anh cho Zimbabwe vào ngày hôm nay. Chương trình này cốt ý cứu chừng 120,000 người sống trong các vùng đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nghèo đói, mất mùa, không có thực phẩm.

Trong lời kêu gọi của mình, TGM Robert Ndlovu nói rằng: “Dân chúng Zimbabwe đang đau khổ. Đất nước chúng tôi trước đây mầu mỡ phì nhiêu nhưng nay lại không thể nuôi dân mình được và trong những tháng tới sẽ có nhiều người chết đói và sống trong tuyệt vọng... Nhiều con em của chúng tôi đã chết, bạn bè, anh em, chiọ em đã vĩnh viễn ra đi vì đói và bệnh tật. Nhiều người khác cũng đã rời xứ sở, chạy đi để cứu mạng sống vì đất nước đã trở nên nghèo nàn và đói khát”

Trước tình trạng này, TGM Ndlovu đã xin cộng đồng thế giới tích cực cứu đói dân chúng lầm than.

Tổ chức Công giáo cứu tế tại Anh là CAFOD đã tuyên bố sẽ nỗ lực cứu đói theo lời kêu gọi của Đức TGM của Zimbabwe.