Video và Hình ảnh của buổi Khánh thành và làm phép Tượng đài Đức Mẹ Lộ đức tại Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunwswick – Australia ngày 2/10/2022

Inauguration of the Statue of Our Lady at St Margaret Mary's BrunswickCoi Video ngắn gọn

https://youtu.be/NBCy9PbCOZI

Coi Hình ảnh

https://flic.kr/s/aHBqjA9JgF

Coi Video dài của cả buổi lễ

https://youtu.be/SLwWnMV1vhg