Lễ Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick Australia
Xem hình (Ảnh Khắc Thái)