Lễ Tưởng niệm Bữa Tiệc Ly (thứ Năm Tuần Thánh) và Diễn nguyện Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh)
Tô Tịnh
Thánh lễ kỷ niệm Bữa Tiệc của Chúa tại Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick được cử chung cho cả ba cộng đoàn Úc Ý và Việt để noái lên sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ. Lm Anthony chính xứ cũng là Giám đốc của cộng đoàn Don Bosco chủ tế. Trong phần đọc Phúc âm bằng ba thứ tiếng thì cha Anthony và cha Peter xuống rửa chân cha 12 người đại diện.
Coi hình (ảnh của Khắc Thái)
Sáng thứ Sáu Tuần thánh rất đông người tuôn về chật ních thánh đường để cùng nhau tham dự Đàng Thánh Giá năm 2018 với chủ đề “Cuộc Thương Khó và Chúa Thánh Thần”… Cộng đồng Việt Nam cùng với một số các diễn viên từ cộng đồng đã diễn suốt thật xuất sắc, sống động để lại những cảm nghiệm đạo đức sâu xa cho người tham dự…
Đặc trưng của Đàng Thánh Giá này gồm ba phần:
- Trình bày một vài biến cố đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm cứu độ
- Đàng Thánh giá phần đầu do một số các em thiếu nhi đoàn Salesian Don Bosco diễn xuất
- Cảnh đóng đanh và táng xác do người lớn tiếp tục…
Coi hình (ảnh của Bosco Hùng Nguyễn)
Toàn cảnh đã được diễn tiến tuần tự, ăn khớp nhau thật tuyệt vời… Những ai tham dự đã không khỏi ngấn lệ cảm thương Chúa nhưng cũng đầy xác tín một nghĩa cử biết ơn “cám ơn tình thương của Chúa”