17. Lạy Chúa, mệnh lệnh của Ngài xin chỉ cho con, Ngài muốn gì thì xin ra lệnh cho con.

(Thánh Don Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info