15. Tôi tự nguyện trở thành một con vật ti tiện nhất để phục tùng thánh ý của Thiên Chúa, chứ không muốn làm một thiên thần sốt mến mà làm theo ý mình.

(Chân phước Enrice Susung)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info