66. CHÊ LEO LẺO (II)

Có một phú ông thuê nhiều nông dân để thu hoạch thời vụ, khi trời nắng thì đánh trống làm hiệu để công nhân nghỉ việc ăn cơm.

Ông ta kêu người đem cái trống bỏ dưới cây táo, không ngờ quả táo rừng rơi xuống trúng trên mặt trống kêu tùng tùng. Các công nhân nghe tiếng trống thì vội vàng về nhà ăn cơm, chủ nhân chất vấn nguyên do, thì thấy táo rừng lộp bộp rơi xuống trên mặt trống kêu tùng tùng, bèn nổi giận chửi:

- “Nước mủ trên mặt chưa khô mà cũng lại chỗ này đánh trống à !”

(Tiếu Hài Thiên Kim)

Suy tư 66:

Có những người ỷ vào chức vụ nên độc tài độc đoán, không tham khảo ý kiến của ban cố vấn rồi đưa ra chương trình này chương trình nọ cho cấp dưới làm, khi làm không được và thất bại thì chê leo lẻo và chối leo lẻo với lý do: chúng nó không tích cực làm; người có tâm hồn bất định và sợ trách nhiệm thì chối leo lẻo khi sự việc thất bại, và chê leo lẻo khi người khác làm sai, bởi vì họ đặt lợi ích riêng trên lợi ích chung...

Cũng có những người Ki-tô hữu chối leo lẻo mình là người Công Giáo khi họ đi picnic với bạn bè mà không tham dự thánh lễ chủ nhật, khi họ sa đà trong rượu chè cờ bạc, khi họ đối xử tàn tệ với anh em cách này hay cách khác, khi họ sống bất công với mọi người.v.v...

“Chê leo lẻo, chối leo lẻo” thì chỉ có những người buôn bán ngoài chợ mới làm, nhưng những người buôn bán tự trọng thì không làm như thế huống chi là người Ki-tô hữu, tức là những người có Chúa trong tâm hồn mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info