5. Linh hồn của con người tựa như một mặt kính, khi linh hồn không phạm tội trọng, thì mặt kính này trong sáng và nhìn thấy rõ ràng phản ảnh lại hình ảnh của Thiên Chúa; lúc nào phạm tội trọng thì mặt kính này bị lu mờ, không thể phản ảnh lại hình ảnh của Thiên Chúa.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info