7. Ghê gớm nhất là tội trọng, mức độ hung ác của nó thật là vô hạn, dù cho đem tất cả các hy sinh của tất cả mọi người trên thế gian và của các thiên thận hợp lại, thì cũng không thể bù chuộc một tội trọng.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info