64. UỐNG RƯỢU NHẠO QUAN

Trước đây có một huyện quan và huyện thừa (1) rất tham tiền, nhưng quan chủ bộ (2) thì lại thanh liêm.

Một hôm, ba người cùng nhau uống rượu, uống cho đến khi ngất ngư thì huyện quan đưa ra một trò chơi, và quy định mỗi trò chơi phải bao hàm một câu thiên gia thơ, phía dưới phải dùng hai câu tục hóa nói rõ ý thơ.

Quan huyện tự mình nói trước:

- “Lữ Chước Sinh đem củi và lá đi đốt, một bếp lạnh, một bếp nóng”.

Huyện thừa tiếp lời:

- “Cây trượng lê đỡ tôi qua cầu đông, trái áp sát tôi, phải cũng áp sát tôi”.

Trò chơi của chủ bộ ý bao hàm ám chỉ châm biếm:

- “Mai và tuyết tranh xuân chưa dám rơi, nguyên cáo một lượng ba, bị cáo cũng một lượng ba” (3) .

(Tiếu Hải Thiên Kim)

Suy tư 64:

Thời nay có những ông quan án nhận tiền hối lộ để thay án tội cho người có tội thành vô tội, và người vô tội thành án chung thân, sự công bằng trước mắt bị thế lực đồng tiền và lòng tham của ông quan án đánh gục, nhưng sự thật vẫn là sự thật, đức công bằng vẫn là công bằng, bởi vì sự thật chính là Thiên Chúa và công bằng cũng chính là Ngài, cho nên Ngài sẽ trả lại cho những ai bị xét xử oan ức ở đời này được phúc lành mai sau.

Làm quan án là một sứ mệnh thiêng liêng mà Thiên Chúa đã trao cho họ để đem lại sự công bằng cho người áp bức, cho nên có thể nói là rất vinh dự, nhưng đồng thời cũng là án tử cho linh hồn của họ khi họ bẻ cong sự thật và dập nát đức công bằng bởi lòng tham không đáy của mình, chính họ -quan xét xử- sẽ bị xét xử nặng nề trong ngày phán xét bởi Đấng phán xét rất công bằng là Thiên Chúa.

Hạnh phúc thay cho người làm quan án thay mặt Thiên Chúa để đem sự thật và công bằng đến cho tha nhân...

(1) Người trợ tá cho quan huyện.

(2) Quan coi sổ sách trong huyện.

(3) Nguyên cáo và bị cáo đều yêu cầu nộp một lượng ba đồng bạc trắng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info